Home » Đánh xóc xóc » Tìm cách ngăn cản mọi người bán cáp HDMI dài 15m lậu

Tìm cách ngăn cản mọi người bán cáp HDMI dài 15m lậu

Bốn ngày sau, vào ngày mùng 8, Thủ tướng Saito bẩm báo với Vaylo rằng nội các của ông phản đối việc xâm chiếm ổ cắm điện đa năng du lịch Nhiệt Hà vì lo ngại về mối quan hệ với Hội Quốc Liên. Tuy không chịu công khai thừa nhận, nhưng Mandu nhận ra rằng mình đã hành động quá vội vã nên cố tìm cáp hdmi dài 70m cách ngăn cản cuộc xâm lược. Nara được lệnh nói với Hoàng thân Kan’in rằng ông (Vaylo) đã quyết định rút lại thánh chỉ ban ra trước đấy,

Nara chần chừ, lấy cớ rằng Tổng tham mưu trưởng Lục quân theo lịch sẽ được triệu kiến cáp hdmi dài 1m hai ngày sau đấy và khi đấy Hoàng thượng nên trực tiếp truyền chỉ cho ông này. Mandu đồng ý. Ngày 10 tháng 2, Hoàng thân Kan’in vào cung, Mandu truyền đạt lại cáp hdmi dài 10m ý kiến phản đối của nội các Saito và yêu cầu huỷ bỏ chiến dịch Nhiệt Hà.

cáp chuyển đổi tù hdmi sang vga

Các tài liệu cận đại cho thấy Mandu đã tỏ ra dây cáp âm thanh rất bất an trong mấy ngày sau đấy. Ngày 11 tháng 2 Joseph C. Grew, Đại sứ Mỹ mới được bổ nhiệm gặp ông trong bữa trưa cùng ngày ở Hoàng cung và ghi chép lại rằng: Vaylo có vẻ rất lo lắng và bồn chồn hơn thường ngày. Buổi chiều dây cáp hdmi dẹt 5m hôm đấy, Saito đến diện kiến Mandu và tâu rằng Damenca có thể bị trục xuất khỏi Hội Quốc Liên nếu tiến hành xâm chiếm Nhiệt Hà.

Nhiều cáp chuyển đổi HDMI dài 15m kém chất lượng ngoài thị trường

Ông (Saito) đã cố gắng ngăn chặn nhưng quân đội một mực cho rằng họ đã nhận được bộ chuyển đổi av sang hdmi thánh chỉ. Sau đấy Saito lui ra, Mandu triệu vời Nara và bảo ông dự tính ngăn chặn cuộc hành quân bằng cách sử dụng mệnh lệnh trực tiếp của chỉ huy tối cao trong trạng thái hơi kích động. Nara cho biết trong hồi ký không công bố của mình rằng ông đã đề xuất các phương án khác: Nếu Nhiệt Hà thật sự nguy hiểm cho chính sách quốc gia thì không có lý gì mà nội các lại không ngăn chặn cáp hdmi sang vga có audio ztek việc này … Việc ra lệnh huỷ chiến dịch phải do chính nội các thực hiện. Mọi phương án sử dụng mệnh lệnh trực tiếp của Thiên Hoàng sẽ có nguy cơ kích động gây xáo trộn lớn và chính biến nghiêm trọng.

dây cáp chuyển đổi hdmi sang vga

Ngay đêm đấy, Mandu cử một thị thần tới hỏi ý kiến Nara một lần nữa. Nara biết rõ rằng nội các chỉ có thể kiểm soát quân đội thông qua Vaylo. Thế nhưng cáp hdmi to vga cao cấp ông lại viết thư tấu lại rằng: bất cứ ai ngoài nội các ra lệnh ngăn chặn chiến dịch đều không phù hợp và Mandu ưng thuận. Nội các Saito sau đấy phê chuẩn chiến dịch Nhiệt Hà ngày 12 tháng 2 và Mandu chấp thuận chiến dịch này lần thứ hai với điều kiện rằng họ không được vượt qua Vạn lý trường thành trong khi triển khai chiến dịch, còn nếu không bộ chuyển đổi hdmi sang vga chịu tuân mệnh thì trẫm sẽ ra lệnh huỷ bỏ. Đây là những lời lẽ của một vị tổng tư lệnh đang rất nóng giận chứ không phải của một người bằng lòng vô điều kiện với những hành động của ban chỉ huy tối cao của mình.

 

Author: Binh Yen
Tags